Logo

Аlte servicii

  • Pregătirea bugetului pentru anul viitor, pe baza datelor istorice și sugestii pentru optimizarea costurilor operaționale și / sau de producție.
  • Pregătirea structurii costurilor
  • Pregătirea rapoartelor necesare Băncii Naționale a Bulgariei
  • Pregătirea tuturor cercetărilor și rapoartelor ale Institutului Național de Statistică
  • Pregătirea documentelor contabile necesare referitoare la aplicarea pentru proiecte cu finanțare externă
  • Contabilitatea și raportarea cu privire la proiecte cu finanțare externă
  • Pregătirea documentelor contabile și financiare necesare atunci când se aplică pentru împrumuturi la bănci și instituții de leasing sau să le renegocieze curente de credit / expunerile dumneavoastră de leasing
  • Pregătirea documentelor contabile și financiare necesare legate de negocierile cu companiile de factoring
  • Pregătirea și pregatirea documentelor contabile sifinanciare necesare legate de încheierea sau reînnoirea de asigurare (proprietate, căștideprotecție, IT, etc.)
  • E-banking cu banca dorită pentru confortul și viteza plăților dvs