Лого

Други услуги

  • Изготвяне на Бюджет за следващата година, на база исторически данни и предложения за оптимизация на оперативните и/или производствени разходи.
  • Изготвяне на структура на себестойността
  • Изготвяне на необходимите справки към Българската Народна Банка
  • Изготвяне на всички Анкети и Отчети към Националния Статистически Институт
  • Изготвяне на необходими счетоводни документи свързани с кандидатстване по проекти с външно финансиране
  • Отчитане и изготвяне на Отчети по проекти с външно финансиране
  • Изготвяне на необходимите счетоводни и финансови документи при кандидатстване за кредити към банкови и лизингови институции или предоговаряне на настоящите Ви кредитни/лизингови експозиции
  • Изготвяне на необходимите счетоводни и финансови документи свързани с преговори с Факторинг компании
  • Изготвяне на необходимите счетоводни и финансови документи свързани със сключване или подновяване на застраховки (имуществени, каско, ГО и други)
  • Работа с електронно банкиране в желаната от Вас банка за улеснение и бързина при изпълнението на разплащанията Ви.