Logo

Servicii fiscale

  • Pregătirea declarațiilor și declarațiilor privind TVA-ul, a declarațiilor VIES
  • Reprezentarea în inspecții fiscale și pregătirea tuturor rapoartelor și documentelor aferente
  • Prezentarea tuturor declarațiilor legate de livrarea și primirea combustibililor
  • Participarea la întâlniri și discutarea momentelor problematice găsite în timpul revizuirilor
  • Elaborarea obiecțiilor și contestațiilor împotriva actelor emise de autoritățile fiscale
  • Pregătirea și depunerea declarației fiscale anuale
  • Gestionarea și depunerea tuturor documentelor necesare legate de DDLF, impozitul cu reținere la sursă, impozitul pe costuri.
  • Calcularea și prezentarea declarațiilor legate de avansul ratelor impozitului pe profit
  • Pregătirea și prezentarea declarațiilor Instastat
  • Consultarea documentelor necesare pentru tranzacțiile cu contrapartidele din Uniunea Europeană și din țări terțe