Лого

Данъчни услуги

  • Изготвяне на справки, декларации и дневници по ДДС, VIES декларации
  • Представителство при извършване на данъчни проверки и изготвяне на всички свързани с това справки и документи
  • Подаване на всички декларации свързани с доставката и получаването на горива
  • Участие в срещи и обсъждане на проблемни моменти, установени при ревизии
  • Изготвяне на възражения и жалби срещу издадени актове от органите по приходите
  • Изготвяне и подаване на Годишна данъчна декларация
  • Управление и подаване на всички необходими документи свързани с ДДФЛ, Данък при източника, Данък върху разходите.
  • Изчисляване и подаване на декларации свързани с авансовите вноски за корпоративен данък
  • Изготвяне и подаване на декларации по системата Инстрастат
  • Консултация за необходимите документи при сделки с контрагенти от Европейския съюз и от Третите страни